PROJEKAT "JAČANJE PODRŠKE POTROŠAČIMA KROZUNAPREDJENE ZAKONSKE MEHANIZME" podržan od strane Ministarstva za unutrašnju i spoljnu trgovinu

Od 09.12,2022. godine započeta je ralizacija programa pod nazivom "Jačanje podrške potrošačima kroz unapredjene zakonske mehanizme" koji je podržalo Ministarstvo unutrašnje i spoljne tregovine. 

–. Иако је све више потрошача који исказују своје право на жалбу, још увек је то у односу на стандарде ЕУ недовољно, што указује на ниску свест потрошача, када је реч о његовим правима. Наша истраживања као и статистика показује да се жалбе потрошача највише односе на куповину путем интернета, на услуге оператора мобилне телефоније и комуналне услуге. Имајући напред наведено у фокусу Програма унапређења заштите права и интереса потрошача је подизање нивоа информисаности и едукације потрошача о њиховим правима, саветовање, помоћ при решавању конкретних проблема и заступање у судским и вансудским поступцима. С друге стране, део активности биће усмерен и на трговце и пружаоце услуга, у ком смислу ћемо покушати да одређени број трговаца прихвати наше предлоге и помогне у нашим активностима планираним нарочито према старијем делу популације односно потрошача. Доношење нових законских оквира изражених у Закону о заштити потрошача („Сл.гласник РС“ 88/21) још више појачава обавезу удружења да едукују потрошаче о изменама које доноси нови закон, тумачењу и применама односно правима која им припадају.

Powered by WebExpress