MOJA POTROŠAČKA PRAVANAJČEŠĆA PITANJA I SAVETI POTROŠAČIMA

1. Kupili ste proizvod (televizor, računar ili neki drugi tehnički uređaj) na kojem ste nakon nekog vremena uočili kvar. Prilikom kupovine predat vam je garantni list (garancija) za ispravnost prodatog proizvoda. Šta možete učiniti, koja su vaša prava?


-Ako kupljeni proizvod nije ispravan ili ne funkcioniše kako bi trebao, obratite se direktno trgovcu od kojeg ste kupili proizvod sa zahtevom da vam popravi proizvod.
-Proizvod trebate dostaviti trgovcu koji će proizvod otpremiti do mesta gde se treba servisirati (popraviti) i popravljeni proizvod (ako je proizvod moguće popraviti) dopremiti u trgovinu ili na vašu adresu (o mestu dopreme popravljenog proizvoda možete se dogovoriti s trgovcem).
-Ako se proizvod ne može popraviti trgovac vam treba predati isti takav novi proizvod.
-Ako trgovac ne može predati isti takav novi proizvod (nema ga više u ponudi ili tome slično) može vam ponuditi proizvod sličnih karakteristika ili ako vam to ne odgovara , tada vam je dužan izvršiti povrat plaćene cene proizvoda.
-Ako je garantni rok, naveden u garantnom listu kraći od 2 godine još uvek možete zahtevati ostvarenje potrošačkih prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka proizvoda. ( pročitajte odgovor na drugo pitanje).

2. Primetili ste nedostatak na kupljenom proizvodu za koji niste dobili garantni list (garanciju). Šta možete učiniti u ovom slučaju?


-Potrebno je zahtevati od trgovca da ukloni materijalni nedostatak ako je to moguće? Ako nije moguće, tada Vam trgovac treba predati isti takav ispravan proizvod.
-Ako ne može predati isti takav novi proizvod (ili ako vam ne ponudi sličan proizvod), trgovac vam treba izvršiti povrat plaćene cene proizvoda.
-Ako se s trgovcem ne možete dogovoriti da vam ukloni materijalni nedostatak, uputite mu pisani prigovor s opisom problema.
-Obrazac koji će vam pomoći u pisanju prigovora trgovcu naći ćete na našim stranicama. Odgovor na vaš prigovor treba vam stići u roku od 8 dana od dana kad trgovac primi vaš prigovor.
-Svoje zahteve za otklanjanje nedostatka možete uputiti u roku od 2 godine od kupovine proizvoda.

3. Proizvod koji ste kupili toliko je podložan kvarovima da je servisiran već nekoliko puta. Trgovac ne želi zameniti proizvod ispravnim niti vratiti plaćenu cijenu proizvoda. Proizvod je više kod servisera nego u upotrebi.


-Trgovcu, koji odbija zameniti proizvod ispravnim nakon višekratnih bezuspešnih pokušaja otklanjanja nedostatka, potrebno je uputiti pisani prigovor s opisom u kojem navodite koliko puta je proizvod bio na servisu.
Takođe, u prigovoru istaknite da zahtevate novi ispravan proizvod (ili sličan proizvod) ili povrat plaćene cene proizvoda.
-Ako ne uspete rešiti problem s trgovcem putem pisanog prigovora, uputite prijavu nadležnom inspektoratu. Inspektori će postupati u skladu sa Zakonom kako bi vaša prava, na ispravan proizvod, bila zadovoljena.

4. Kupili ste šporet (ili neki drugi tehnički proizvod) na kojem se pojavio materijalni nedostatak. Obratili ste se trgovcu i podneli prigovor, ali trgovac je vaš prigovor odbio s obrazloženjem da ste, neispravnim rukovanjem, sami prouzrokovali nedostatak.


-Ako se nedostatak pojavio u roku od šest meseci od kupovine proizvoda, pretpostavlja se da je nedostatak postojao u vreme kupovine te u tom slučaju teret dokazivanja, da ste vi prouzrokovali nedostatak neispravnim rukovanjem, je na trgovcu.
-Ako vam trgovac odbije popraviti proizvod ili ga zameniti novim, pokažite trgovcu da ste upoznati sa svojim pravima koja vam daje Zakon o zaštiti potrošača i upozorite ga na njegove obveze.
-Ako se nedostatak pojavio nakon šest meseci od kupnje proizvoda, u tom slučaju teret dokazivanja, da nedostatak nije nastao kao posledica nepravilnog rukovanja, je na vama.

5. Odneli ste televizor (ili neki drugi tehnički proizvod) na popravak. Na popravci mu je zamenjen ekran. Imate li pravo na dobijanje nove garancije, ili vam se produžava postojeća garancija za period tokom kog je televizor bio na popravci?


-S obzirom na to da je, u navedenom slučaju, zamenjen bitan deo proizvoda, garantni rok počinje teći ponovno od zamene, odnosno od povrata proizvoda potrošaču.
-U slučajevima kad se radi o manjoj popravci, ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki deo stvari, garantni rok počinje teći ponovno samo za taj deo.

6. Pozvani ste na prezentaciju proizvoda ili usluge uz večeru i piće, potpisali ste ugovor i time kupili usisivač, pokrivač, putovanje i tome slično. Sutradan ste shvatili da vam taj proizvod ili usluga ne treba. Šta možete preduzeti?


-Prilikom kupovine proizvoda ili usluga izvan poslovnih prostorija trgovca (razne prezentacije u domu potrošača, domu drugog potrošača ili radnom mestu potrošača) ili od trgovačkih putnika koji su se pojavili na vašim vratima, imate pravo odustati u roku od 14 radnih dana od kada ste potpisali ugovor.
-Potrebno je uputiti trgovcu pisano obaveštenje o raskidu u kojoj navodite da odustajete od kupovine.
-Ne morate navesti razlog odustajanja, kao ni platiti penale za odustanak. Proizvod, ako ste ga preuzeli, trebate vratiti o svom trošku.
-Trgovac vam je dužan izvršiti povrat celokupnog iznosa koji ste platili za proizvod/uslugu, uvećano za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca.

7. Kupili ste proizvod putem interneta ili ste naručili telefonom. Proizvod vam je isporučen ali ne izgleda ili nema karakteristike koje su navedene putem bilo kog od ovih ili sličnih sredstava daljinske komunikacije?


-Kada kupujete na daljinu (preko Interneta, kataloga, TV prodaje i sl.) imate pravo bez obrazloženja vratiti proizvod u roku od 14 radnih dana od kada vam je proizvod isporučen.
-Trgovcu trebate uputiti pisano obaveštenje o raskidu ugovora i vratiti mu proizvod o svom trošku, a on vam je dužan vrati novac najkasnije u roku od 30 dana od prijema obaveštenja o raskidu.

8. Kupili ste proizvod na sniženju. Nakon kupovine uočili ste materijalni nedostatak. Uputili ste trgovcu pisani prigovor, ali trgovac odbija prihvatiti prigovor, uz obrazloženje da ste proizvod kupili po nižoj cijeni od redovne.


-Bez obzira na to što ste proizvod kupili na sniženju, rasprodaji ili akciji, imate pravo na ostvarenje potrošačkih prava kao da ste ga kupili po redovnoj ceni.
-Ako se proizvod prodaje po nižoj cijeni od redovne zbog toga što ima grešku i fizički je odvojen od ostalih proizvoda, te ako je trgovac na jasan, vidljiv i čitljiv način upozorio u čemu se sastoji greška na proizvodu, tada ne može uputiti prigovor vezan uz nedostatak koji je trgovac naznačio na prodajnom mestu ili na proizvodu.

9. Kupili ste proizvod, ali vam se ne sviđa. Možete li proizvod bez određenog razloga vratiti trgovcu ili od njega tražiti da ga zameni za neki drugi?


-Ukoliko kupljeni proizvod nema materijalnih nedostataka, možete se obratiti trgovcu i zamoliti ga da vam proizvod zameni za novi ili vrati novac, ali trgovac to nije dužan učiniti.
Zamena proizvoda zbog toga što se potrošač predomislio je dobra poslovna praksa trgovca, a ne obaveza iz zakona.

Ako vam neka ponuda deluje previše dobro da bi bila istinita, budite naročito obazrivi! Ne potpadnete pod uticaj nasrtljive poslovne prakse trgovaca.


Ko može da vam pomogne?

Institucije za zaštitu potrošača (ministarstva, regulatorna tela) i udruženja za zaštitu potrošača širom Srbije su zaduženi da vam pomognu u ostvarivanju vaših potrošačkih prava, kroz edukaciju, savetovanje i pružanje pravne pomoći i podrške.

images_(1)3.jpg

PENZIONERI - PAŽNJA! Ne nasedajte prodajama skupih a beskorisnih proizvoda na promocijama

.Jedna od tema koju smo obuhvatili našim programom koje je podržalo i prezentovali najstarijim potrošačima u klubu penzionera i invalida rada u Beogradu. Na odrzanim radionicama podeljen je i edukativni materijal i anketa o poznavanju svojih potrošačkih prava. Program je podržalo Ministartsvo unutrašnje i spoljne trgovine.
i  ranije smo upozoravali na to da su penzioneri na meti prevaranata koji im veoma sofisticiranim metodama privlače pažnju i ubjeđuju da masažne stolice, prostirke, masažne kadice, pojas za rame i mnogi drugi predmeti pomažu kod izlječenja.

Powered by WebExpress